×

Endoszkóp vagy mikroszkóp. Overlay tympanoplastica a nagy dobhártya-perforációk zárására (Randomizált, klinikai vizsgálatsorozat)

A tympanoplastica (TP) során az 1960-as évek óta a dobhártya-perforáció zárására két módszer, overlay és underlay alakult ki annak megfelelően, hogy a lebenyt a dobhártya külső vagy belső felszínére helyezik. A siker aránya a két módszer közt nem szignifikánsan különböző, mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai.

 

Tovább

Az otoszklerózisos csontátépülés patomechanizmusának vizsgálata

Az otosclerosis az emberi temporális csont otikus kapszulájának egyedülálló, gyulladásos csontanyagcsere megbetegedése, amely­nek etiopatogenezise mindmáig tisztázatlan. Az oto­scle­ro­sis legfőbb jellemvonása, hogy apró, oszteolitikus fókuszok alakulnak ki az otikus kapszulában és a fejlődéstanilag vele egy telepből származó stapestalpban.

Stapes sebészeti vezérfonal

Összefoglalás

Az otosclerosis vagy egyéb ok miatt fixált kengyel protézissel történő helyettesítése alapvetően megváltoztatja a rekonstruált hallócsontláncolat funkcióját. A nyomás receptorként funkcionáló fül a protézis beültetését követően a mobilis sta­pes­hez képest alapvetően más módon viselkedik: egyrészt megváltozik a hangnyomás transzmissziója, másrészt módosul a környezeti nyomásváltozásokra adott válasz is. Közleményünkben kitérünk mind az akusztikai átvitel, mind a külön­bö­ző atmoszférikus nyomásértékek mellett létrejövő protézis mozgások részleteire is. A piszton protézis átmérője ne legyen kisebb mint 0,4 mm, ezen túlmenően lényeges szempont, hogy a protézis számára kialakított stapedotomiás nyílás átmérője a piszton átmérőjé­hez képest szignifikánsan nagyobb legyen. Az alacsony súlyú protézis alkalmazása a magas frekvenciájú hangok átvitele szempontjából kedvező. Az eredményes hangenergia átvitel szempontjából a processus lenti­cularis közelében stabilan kell rögzíteni a pisztont. Ez a megállapítás különösen érvényes malleo-vestibulopexia esetében, amikor a piszton pozíciója ferde síkú. A stapes talp hátsó-középső határán kialakított stapedotomiás nyílás szintjét átlagos környezeti nyomásváltozások mellett a piszton 0,5 mm-rel meghaladhatja, ilyenkor ugyanis a protézis nem érintkezik a ligamentum annulare baseos stapedis-el. Az ép stapes talppal összehasonlítva a piszton jelentős kitérései magyarázzák azt a megfigyelést, hogy a rövidre méretezett piszton kiemelkedhet és fennakadhat a talp dobűri felszínén (pl: tüsszentés esetén), a hosszúra méretezett piszton pedig – főleg ha a stapedotomiás nyílás a talp közepén, vagy attól anterior irányban helyezkedik el – a hártyás labyrintus izgatásával szédülést okozhat (pl: benyomódott dobhártya esetén). A repülőgépes utazástól és a búvárkodástól betegeinket nem szükséges eltiltani. Ha ezek a kérdések felmerülnek, akkor célszerû tympa­no­metria tesztet végezni: ilyenkor arról kell meggyőződnünk, hogy ±400 H2Omm nyomásértékek mellett fellépett-e szédülés, ugyanis ennél nagyobb környezeti nyomások esetén már nem kell további dobhártya elmozdulással számolnunk.

 

Summary

If the stapes footplate is fixed in position, it’s repla­ce­ment by a prosthesis modifies the function of the normal ossicular chain significantly. Because the ear works as a pressure receptor, a piston prosthesis will both modify the sound pressure transmis­sion and respond to the ambient air pressure changes in a different way than the normal stapes. Both aspects, the acous­tic transmission and the displacements of the prosthesis with variations of atmospheric pressures, are reviewed.
The diameter of a piston should not be smaller than 0.4 mm and it should be inserted into a significantly larger perforation of the footplate. A low mass is advantageous for transmission of higher frequencies. Firm attachment at the processus lenticularis is necessary for effective energy transmission. This is of paramount importance in a malleo-vestibulopexy because of the oblique position of the piston. A piston can be displaced up to 0.5 mm in the vestibule at ambient air pressure changes, as it is not attached to the annular ligament. These large movements explain why a short piston can be lifted out of the footplate fenestration (i.e., after sneezing) and why a piston with excessive length can impale the structures of the membranous labyrinth, causing vertigo (i.e., in a retraction of the tympanic membrane).
However, flying or diving should be allowed generally, provided that a test with tympanometry, applying variable pressures of ±400 H2O mm, is tolerated without evoking vertigo.

 

Orrmelléküregi osteomák műtéti eltávolítása

Az orrmelléküregi osteomák a craniofaciális régió jóindulatú tumorai közé tartoznak. Leggyakrabban a homloküregekben találkozunk velük, ezt követi – a gyakoriság sorrendjében – a rostasejtekben, az arcüregekben és végül az iköblökben való megjelenés. Jellemző tulajdonságuk a lassú növekedés, ami gyakori tünetmentes felismerésüket magyarázza. Eredetüket tekintve lehetnek embrionális malfor­má­ciók, de trauma és infekció is kiválthatja növekedésüket. Növekedésük nem infilt­ra­tív, így – bár igen jelentős diszlokációt hozhatnak létre a környező struktúrákban – körülírt jellegük megmarad. Amennyiben panaszt okoznak, sebészeti eltávolításuk indokolt. Az exstirpációt nehezíti, hogy – összenyomhatatlanok lévén – legalább akkora nyílás szükséges kiemelésükhöz, mint maga a tumor. A fix, mozdíthatatlan terimék környezetében, szűk viszonyok közt, vulnerábilis struktúrák mellett dolgozni egyes esetekben komoly kihívást jelent. Dolgozatunkban bemutatjuk a munkacsoportunk által alkalmazott műtéti típusokat, saját anyagunkból vett példákon szemléltetve az eljárásokat.  

<< < 1 > >>
3 találat 1 oldalon

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

AZ EGYESÜLET KIEMELT TÁMOGATÓJA:

 

SANOFI

Az MFOE Arany fokozatú
támogatója a SANOFI.
 
 

AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 teva

Victofon

 
 

Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000

Tagdíj: 10.000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!

A Közgyűlés határozatának
megfelelően 2023-tól a tagsági díj
egységesen 10.000 Ft/év.

Kérjük, hogy tagjaink ennek megfelelően fizessék az idei díjat. 31 főnek van az idei évre részleges befizetése, ezért kérünk mindenkit, hogy a befizetés előtt ellenőrizze az egyenlegét a honlapon!

A tagdíjról és a befizetésekről további
információk itt érhetők el!

A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk itt érhetők el!

ujsag 69. évfolyam, 1. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!
 
 

Megjelent Dr. Reményi Ákos
"A hangprotézissel végzett
beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
"
című szakkönyve.
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Andor professzor úr "Gyakorlati rinológia" című szakkönyve.
Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány
nem látott napvilágot.
 
További információk

 
 

Megjelent
Katona Gábor és Hirschberg Jenő szerkesztésében a

Gyermek Fül-orr-gégészet

tankönyv
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.
 
További információk