×

Az Egyesület működése

Az Egyesület az alapszabályban rögzített elvek és szabályok szerint működik.

A folyó ügyek intézését - a vezetőség és az elnökség állásfoglalásai alapján - a főtitkár, illetve az elnök végzi a főkönyvelő (Kaczér Lászlóné) és a pénztáros segítségével.

Havonta egyszer Tudományos Ülés keretében gyűlnek össze az Egyesület tagjai, amelyre általában a hónap utolsó péntekén az Egyesület székhelyén kerül sor.

Nyáron, illetve kongresszusaink és vándorgyűléseink idején a havi tudományos ülések szervezése szünetel.

A Nemzeti Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, nyaksebészeti Kongresszus két évente kerül megrendezésre.
Egyesületünk tagja a MOTESZ-nek.

Az Egyesület "Otorhinolaryngologia Hungarica" címmel saját lapot ad ki, amely a tagdíj befizetése után automatikusan jár a tagoknak. A tagdíj 6000 Ft/év, amit az Egyesület számlaszámára kérünk átutalni (OTP 11708001-20315478-00000000).

Az Egyesület a szakma legkiválóbbjait - életművük és szakmai tevékenységük elismeréséül "Cseresnyés Sándor" emlékplakettel és díszoklevéllel és a 2008-ban alapított Chermak-Navratyl emlékéremmel és díszoklevéllel tünteti ki.

Egyesületünk "Díszoklevél" adományozásával ismeri el a nyugállományba vonuló kollégáink kimagasló szakmai és vezetői érdemeit.

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

AZ EGYESÜLET KIEMELT TÁMOGATÓJA:

 

SANOFI

Az MFOE Arany fokozatú
támogatója a SANOFI.
 
 

AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 teva

Victofon

 
 

Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000

Tagdíj: 10.000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!

A Közgyűlés határozatának
megfelelően 2023-tól a tagsági díj
egységesen 10.000 Ft/év.

Akinek túlfizetése volt a múlt évben, annak az idei évi (2024) tagdíjban ezt jóváírtuk és a befizetendő tagdíj összege ennek mértékével természetesen csökkenthető.

Befizetés előtt ellenőrizze
az egyenlegét a honlapon
!

A tagdíjról és a befizetésekről további
információk itt érhetők el!

A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk itt érhetők el!

ujsag 70. évfolyam, 2. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!
 
 

Megjelent Dr. Reményi Ákos
"A hangprotézissel végzett
beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
"
című szakkönyve.
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Andor professzor úr "Gyakorlati rinológia" című szakkönyve.
Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány
nem látott napvilágot.
 
További információk

 
 

Megjelent
Katona Gábor és Hirschberg Jenő szerkesztésében a

Gyermek Fül-orr-gégészet

tankönyv
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.
 
További információk