×

ImpresszumOTORHINOLARYNGOLOGIA HUNGARICA

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesületének Hivatalos Tudományos FolyóirataFőszerkesztő (Editor-in-chief):

Hirschberg Andor dr.
hirschberga@gmail.com


Főszerkesztő-helyettes:


Helfferich Frigyes dr.
helfferich@yahoo.com


Felelős szerkesztők:


Bella Zsolt dr.
Karosi Tamás dr.
Móricz Péter dr.


A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli tagjai:


Becske Miklós dr.
Székely Tamás dr.


 

Szerkesztőbizottság:

Bakó Péter dr.
Batta József dr.
Bencsik Beáta dr.
Benedek Pálma dr.
Csákányi Zsuzsanna dr.
Csákó László dr.
Csanády Miklós dr.
Fabinyi Balázs dr.
Fent Zoltán dr.
Fülöp Imre dr.
Gerlinger Imre dr.
Hacki Tamás dr.
Halmos György dr.
Horváth Barnabás dr.
Horváth Tamás dr.
Huszka János dr.
Iván László dr.
Katona Gábor dr.
Kisely Mihály dr.
Kiss József Géza dr.
Kraxner Helga dr.
Küstel Marianna dr.
Liktor Balázs dr.
Liktor Bálint dr.
Lujber László dr.
Németh Adrienn dr.
Noszek László dr.
Piski Zalán dr.
Polony Gábor dr.
Rezek Ödön dr.
Rovó László dr.
Rüll Miklós dr.
Szakács László dr.
Szanyi István dr.
Sziklai István dr.
Szirmai Ágnes dr.
Sztanó Balázs dr.
Tamás László dr.
Tamás T. László dr.
Tóth Eszter dr.
Tóth László dr.
Impresszum


A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesületének Hivatalos Tudományos Folyóirata

Az Egyesület székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 36. • Telefon: +36-20-825-8714 • Fax: +36-1-333-3316
Az Egyesület honlapja: www.orl.hu • Az Egyesület számlaszáma: OTP 11708001-20315478


Szerkesztőség


Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Fül-, Orr-, Gége és Szájsebészeti Osztály
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. • Telefon: +36-1-458-4598
E-mail: andor.hirschberg@janoskorhaz.hu • karositamas@gmail.com • helfferich@yahoo.com


Felelős kiadó:


a Rosegger Kft. ügyvezető igazgatója
Kiadja: Rosegger Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 7.
Postacím: 1300 Budapest, Pf. 176 • Telefon: +36-30-327-4143
Szerkesztőségi titkár: Szakony Andrea (szakony.andrea@promenade.hu), Telefon: +36-30-151-2440
Tördelő: Angyal Mónika (angyal.monika@promenade.hu)A kiadvány promóció rovatában megjelenő cikkek nem tekinthetőek a Magyar Fül-, Orr-, Gége
és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete állásfoglalásának.
 
 

Lapterv: Karosi Tamás dr.
 

Nyomás: HU-ISSN 0016-237X

 


 

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

AZ EGYESÜLET KIEMELT TÁMOGATÓJA:

 

SANOFI

Az MFOE Arany fokozatú
támogatója a SANOFI.
 
 

AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 teva

Victofon

 
 

Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000

Tagdíj: 10.000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!

A Közgyűlés határozatának
megfelelően 2023-tól a tagsági díj
egységesen 10.000 Ft/év.

Akinek túlfizetése volt a múlt évben, annak az idei évi (2024) tagdíjban ezt jóváírtuk és a befizetendő tagdíj összege ennek mértékével természetesen csökkenthető.

Befizetés előtt ellenőrizze
az egyenlegét a honlapon
!

A tagdíjról és a befizetésekről további
információk itt érhetők el!

A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk itt érhetők el!

ujsag 70. évfolyam, 1. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!
 
 

Megjelent Dr. Reményi Ákos
"A hangprotézissel végzett
beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
"
című szakkönyve.
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Andor professzor úr "Gyakorlati rinológia" című szakkönyve.
Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány
nem látott napvilágot.
 
További információk

 
 

Megjelent
Katona Gábor és Hirschberg Jenő szerkesztésében a

Gyermek Fül-orr-gégészet

tankönyv
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.
 
További információk