×
Rovatok: Hírek

Nyálmirigy rendellenességek és betegségek: diagnózis és kezelés

Patrick J. Bradley, professzor emeritus, az Európai Nyálmirigy Társaság elnöke, a Nottinghami Egyetemi Kórház Fej-nyaki Onkológiai Sebészeti Osztályának vezetője és Orlando Guntinas-Lichius, a Jénai Egyetem Fül-orr-gégészeti Osztályának vezetője szerkesztésében igen részletes, szép kiállítású, jól illusztrált könyvet kaptunk kézbe. A magas színvonalat biztosítja a 52 társszerző, akik Németország, Egyesült Államok, Anglia, Csehország, Hollandia, Norvégia, Olaszország, Franciaország, Ausztria, Belgium és Svédország legkiemelkedőbb nyálmirigy szakértői közül kerülnek ki.

Külön fejezet foglalkozik az anatómiával és fejlődéstannal, a gyermekkori elváltozásokkal, a funkcionális eltérésekkel, a jóindulatú és rosszindulatú daganatokkal, valamint a 6. fejezetben többek között a távoli tumorok nyálmirigybe adott metasztázisaival, a n. facialis rekonstrukciójával, a régió sugárkezelésének következményeivel és a molekuláris biológiai kezelés lehetőségéről. Minden fejezetben felhívják a figyelmet a legfőbb gondolatokra, ezek színnel és felkiáltó jellel vannak kiemelve. A fejezetek végén néhány pontban összefoglalják a kulcs-kérdéseket, valamint részletes irodalmi hivatkozást is közölnek. Mind a képalkotó, mind a műtéti és szövettani ábrák magas színvonalon kerülnek bemutatásra, összesen 372 színes kép formájában.

A 2. fejezet a nyál összetételével, funkciójával, termelésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalja kimerítő részletességgel. Nemcsak a sejtszintű működést, de a hormonális és beidegzési folyamatokat is bemutatja.

A nyáltermelés normális és kóros elváltozásai közül kiemelten ismerteti a Sjögren szindróma, a fej-nyaki sugárkezelés okozta xerostomia, a szisztémás és genetikai megbetegedések okozta tüneteket. Nagy jelentőséget tulajdonít a nyál összetétel vizsgálatának.

A 4. fejezet a nyálmirigyek anatómiai eltéréseit tárgyalja: a cysticus betegségek mellett a krónikus gyulladások, jóindulatú és rosszindulatú daganatok etiológiáját, patogenezisét és patológiáját ismerteti. Külön fejezetet szentel a gyerekkori és az autoimmun megbetegedéseknek.

A kivizsgálási algoritmus a klinikai vizsgálattal kezdődik, UH és UH vezérelt aspirációs citológiai vizsgálat már utalhat a betegség szövettani szerkezetére. Előnyben részesíti a képalkotók közül az MRI-t a CT-vel szemben, mert az pontosabb képet alkot a lágyrészek szerkezetéről.

A továbbiakban részletesen, szövettani szerkezet szerint ismerteti a jó- és rosszindulatú daganatok előfordulását, gyakoriságát, klasszifikációját, a kezelés módjait. A jóindulatú daganatok esetében külön kitér a recidív daganatok kezelési stratégiájára.

A rosszindulatú daganatok epidemiológiája és incidenciája nehéz kérdéseket vet fel. Az egyes központokban előforduló, alacsony számú megbetegedés és a szerény terápiás tapasztalatok miatt csak a kiemelkedő, klinikai szintű intézetek tudnak viszonylag nagyszámú esetet publikálni, és a terápiás eredményeket összevetni. Részletesen feldogozza Hollandia, Finnország, Svédország, Anglia és az USA előfordulási adatait, nemre, életkorra és anatómiai régióra való lebontással. Míg az európai országokban 0.6-0.9/100 000 arányban észlelték a malignus tumorok előfordulását, addig USA-ban 1.1-1.3 közötti arányt észleltek. Ez nem szignifikáns eltérés,de érdekes adat.

A differenciál-diagnosztikus eljárások közül kiemeli a PET/CT-t, mint a funkcionális diagnosztika új eszközét. Döntő jelentőséget tulajdonít a képalkotók által kiderített csont-destrukciónak, perineurális terjedésnek és az intracraniális terjedésnek is.

A sebészi beavatkozások fejezetben kiemeli azt az általános koncepciót, hogy a diagnózis felállításához a sebészi biopszia ellenjavallt, műhibának számít. A legkisebb beavatkozásnak a lebenyeltávolítást javasolja, és az enucleatiot csak igen válogatott esetekben, palliatív céllal ajánlja. A standard beavatkozás minden esetben a felületes lebeny eltávolítása, szükség esetén kiterjesztve a n. facialisra és a mély lebenyre is. A parotis és submandibularis nyálmirigyek esetében a kimutatható nyaki metasztázisok 13-15%-ban fordulnak elő. A metasztázisok megelőzésére a nyaki nyirokcsomó-láncolat eltávolítását javasolja, a kiterjedésnek megfelelően radikális vagy módosított radikális nyaki block-dissectio formájában. A mély lebenyből kiinduló tumorok esetében felveti az intraoralis eltávolítás lehetőségét is.

Bár a nyálmirigy tumorok elsődleges kezelése sebészi, a recidívák megelőzésére postoperatív sugárkezelést javasol. Egy egész fejezetet szentel a kemoterápia és molekulár biológiai kezelés ismertetésére, bár ettől jelentős terápiás eredmény nem várható.

A loco-regionalis recidívák diagnózisának és kezelésének egy részletes fejezetet szentel, ahol a salvage műtétek és sugárkezelések, és a rekonstrukciós lehetőségek sok új információt adhatnak a hazánkban nyálmirigy sebészettel foglalkozó kollégák számára is. A távoli metasztázisok megjelenése, bár viszonylag ki számban várható, felhívja a figyelmet a betegek pontos és rendszeres utánkövetésére.

Az utolsó fejezetben a távoli tumorok intraparotidealis metasztázisaival, a n. facialis rekonstrukciójával, a trauma által kiváltott facialis parézissel, és a nyálmirigy betegségek után kialakuló életminőséggel foglalkozik. Felvillantja a jövő útját is a nyálmirigyek transzplantációjával kapcsolatban is.

Az utóbbi években a nyálmirigy betegségekről és kezelésükről Magyarországon könyv nem jelent meg. Az érdeklődők számára ez a könyv nemcsak alap-információkat tartalmaz, de a napi diagnosztikus és terápiás döntésekben is nagy segítséget adhat.

Dr. Kótai Zsuzsa

Cikk értékelése Eddig 9 felhasználó értékelte a cikket.

Hozzászólások

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

AZ EGYESÜLET KIEMELT TÁMOGATÓJA:

 

SANOFI

Az MFOE Arany fokozatú
támogatója a SANOFI.
 
 

AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 teva

Victofon

 
 

Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000

Tagdíj: 10.000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!

A Közgyűlés határozatának
megfelelően 2023-tól a tagsági díj
egységesen 10.000 Ft/év.

Akinek túlfizetése volt a múlt évben, annak az idei évi (2024) tagdíjban ezt jóváírtuk és a befizetendő tagdíj összege ennek mértékével természetesen csökkenthető.

Befizetés előtt ellenőrizze
az egyenlegét a honlapon
!

A tagdíjról és a befizetésekről további
információk itt érhetők el!

A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk itt érhetők el!

ujsag 70. évfolyam, 1. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!
 
 

Megjelent Dr. Reményi Ákos
"A hangprotézissel végzett
beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
"
című szakkönyve.
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Andor professzor úr "Gyakorlati rinológia" című szakkönyve.
Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány
nem látott napvilágot.
 
További információk

 
 

Megjelent
Katona Gábor és Hirschberg Jenő szerkesztésében a

Gyermek Fül-orr-gégészet

tankönyv
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.
 
További információk