Egynapos sebészet a fej-nyaki onkológiában – lehetőségek és korlátok

Az egynapos sebészeti beavatkozások világszerte, elsősorban költségkímélési okokból, általánossá váltak. A Magyarországon végzett műtétek száma még az elméleti lehetőségekhez képest is nagyon alacsony.
A szerzők közleményünkben az egynapos sebészet lehetőségeit és korlátait tekintik át a fej-nyaki onkológia területén. Végigveszik szervenként, illetve régiónként a Sebészeti Szakmai Kollégium által ...

Tovább

Tonsillectomia versus rádiófrekvenciás tonsillotomia gyermekkorban

A gyermekkori fül-orr-gégészeti műtétek közül a legnagyobb számban végzett tonsilla palatina operációkat illetően, az utóbbi időben egyre jelentősebb szerepet tölt be a rádiófrekvenciás tonsillotomia (RF-TT). A szerzők beszámolnak az RF-TT-vel szerzett tapasztalataikról. A 2011. február 1. és 2012. március 31. közötti időszakban végzett műtétek közül 32 RF-TT és 19 elektromos ollóval történt tonsillectomia ...

Tovább

A fej-nyaki daganatok magas incidenciájának és mortalitásának okai hazánkban

A világon évente 600 000 új fej-nyaki daganatot diagnosztizálnak. Hazánkban 2010-ben összesen 5113 új esetet regisztráltak. 1980-tól napjainkig egyedülállóan emelkedett hazánkban a fej-nyaki tumorok incidenciája és mortalitása. Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, mi áll az emelkedési tendencia hátterében. Összehasonlítottuk a fej-nyaki tumoros betegeink, és a nem és kor szerint stadardizált egészséges kontroll ...

Tovább

A microdebriderrel végzett intracapsularis shaver tonsillectomia és a hagyományos extracapsularis tonsillectomia összehasonlítása a posztoperatív fájdalom és a sebgyógyulás tekintetében

A szerzők randomizált, prospektív, kettős vak vizsgálatuk során összehasonlították az intracapsularis shaver tonsillec- tomiát és a hagyományos extracapsularis tonsillectomiát a posztoperatív fájdalom és a sebgyógyulási zavarok tekinte­tében. A szakirodalomban is egyedülálló módon, a betegek jobb és bal oldali tonsilláját különböző módszerrel távolítot­ták el, ezzel kiküszöbölve az egyénenként igen ...

Tovább

Egészségügyi indikátorok összehasonlítása az EU HEIDI-ECHI program alkalmazásával, tonsillectomiák vonatkozásában

A cikk nemzetközi összehasonlító elemzést tartalmaz az unió tagországaiban elvégzett mandulaműtétek számáról. Elsődleges kérdésként azt vizsgálja, hogy a Magyarországon végzett mandulaműtétek száma – nemzetközi viszonylatban – milyen arányt mutat.
Eredményként megfigyelhető a tonsillectomiával kapcsolatos nagyarányú eltérés az uniós tagállamokban.
Hazánk a legtöbb elvégzett tonsillectomia rangsorában a...

Tovább

Malignus lymphomák előfordulása osztályunk beteganyagában az elmúlt öt évben

Célkitűzésünk az elmúlt öt évben osztályunkon előforduló, malignus lymphomában szenvedő betegek felmérése volt, retrospektív módszerrel. Elemeztük az általános panaszokat, a nemek arányát; vizsgáltuk az éves megoszlást, a korösszetételt. A patológiai osztállyal együttműködve, szokványos festési módszerekkel, illetve az immunhisztokémiai festési eljárásokkal megállapítottuk a szövettani alcsoportokat. ...

Tovább

Fossa pterygopalatina tumor eltávolítása parciális maxillectomia során

Tanulmányunkban egy 71 éves nőbeteg esetét ismertetjük, akinél a nyelési nehezítettség, a progresszív trismus és a tarkóba sugárzó neuralgiform fájdalom hátterében egy a bal oldali parapharyngealis teret és a fossa pterygopalatinát is érintő tumor igazolódott. A fizikális vizsgálat során egy sima felszínű, ép nyálkahártyával borított, szubmukózus terimét találtunk, amely a bal oldali tonsilla árkot ...

Tovább

Rádiófrekvenciás microlaryngealis beavatkozások

A rádiófrekvenciás (RF) készülékek elsősorban a szövetekre gyakorolt kisfokú kollaterális hőterhelésük miatt egyre inkább elfogadottabbá válnak a microlaryngealis sebészetben is a hideg eszközös és a CO2 lézeres beavatkozások mellett. A szerzők ismertetik a Pécsi Tudományegyetem KK Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikán ezen a téren nyert műtéti tapasztalataikat.
A 2011. január 01. és 2013. ...

Tovább

Távoli áttétek laphám eredetű malignus fej-nyaki daganatokban – esetismertetések

A fej-nyaki régiót érintő laphám eredetű rosszindulatú daganatok 4,2-23,8%-ában számíthatunk távoli áttétek kialakulására. A hematogén terjedés leggyakrabban érintett szervei a tüdő, a csontrendszer és a máj. Bőrben nagyon ritkán alakul ki távoli áttét. A nyirokerek útján leggyakrabban a mediasztinum nyirokcsomói érintettek. Minél előrehaladottabb stádiumú a betegség, annál nagyobb valószínűséggel kell ...

Tovább

Varrógéppel asszisztált transoralis diverticulotomia kapcsán szerzett kezdeti tapasztalatok a PTE KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán

Összefoglalás

A Zenker-diverticulum a hypopharynx-nyelőcső határon létrejövő pulziós diverticulum. Kialakulásának hátterében a megemelkedett endoluminális nyomás, a nyelőcsőbemenet záróizomzatának diszfunkciója, valamint hátsó garatfali gyengeség feltételezhető. A fenti tényezők eredményeképpen egy, a nyelőcsőtől ún. közös septummal elválasztott nyálkahártya kiboltosulás keletkezik a hátsó garatfal ...

Tovább
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>
79 találat 8 oldalon

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

AZ EGYESÜLET KIEMELT TÁMOGATÓJA:

 

teva

A MFOE Arany fokozatú támogatója
a SANOFI GENZYME.
 
 

AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 tevaVictofon

Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000

Tagdíj: 6000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!

A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk itt érhetők el!

ujsag 67. évfolyam, 3. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!
 
 

Megjelent Dr. Reményi Ákos
"A hangprotézissel végzett
beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
"
című szakkönyve.
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Andor professzor úr "Gyakorlati rinológia" című szakkönyve.
Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány
nem látott napvilágot.
 
További információk

 
 

Megjelent
Katona Gábor és Hirschberg Jenő szerkesztésében a

Gyermek Fül-orr-gégészet

tankönyv
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.
 
További információk