GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI HÍRLEVÉL 2014.

A 2014. év fontos nemzetközi eseménye volt az Európai Gyermek fül-orr-gégészeti Társaság (ESPO) XII. Kongresszusa május 31 - június 3. között Dublinban. John Russell, a Szervező Bizottság elnöke és csapatának kemény munkája egy rendkívül intenzív, új elemekkel teli, változatos programot kínált a résztvevőknek.

A kongresszus a “Decision-making in paediatric otorhinolaryngology” téma köré szerveződött. Izgalmas előadásokat hallhattunk a gyermekkori légúti problémák és craniofaciális fejlődési rendellenességek komplex menedzseléséről, a CI aktuális kérdéseiről, az újabb endoszkópos sinus sebészeti innovációkról, valamint a koponyaalapi sebészetben alkalmazott jelenlegi technológiákról. A kongresszus ideje alatt lehetőség kínálkozott arra, hogy a kollegák szimulációs gyakorlatokon vegyenek részt. Az elsőként bevezetett “Breakfast with the professors” ülések kötetlen beszélgetésre adtak alkalmat az egyes szubspecialitások elismert képviselői és a résztvevők között. A választott témakörök és előadások a gyermek fül-orr-gégészet valamennyi tárgykörét érintették. Sokszor nehéz volt a választás a 6 párhuzamos szekcióban zajló program között. A kongresszus a tudományos feltöltődés mellett kíváló lehetőséget nyújtott a szakmai és baráti kapcsolatok ápolására is. A gyermek fül-orr-gégészek közül Magyarországot Katona Gábor professzor úr, Dr. Farkas Zsolt, Dr. Csákányi Zsuzsanna, Dr. Ráth Gábor, Dr. Sultész Mónika, Dr. Benedek Pálma, Dr. Karabouta Irena, az általános fül-orr-gégészeket Gerlinger Imre professzor úr képviselte előadással ill. poszterbemutatással. Katona Gábor professzor úr moderátor volt a „Cleft lip/nasal and craniofacial developmental anomalies” kerekasztalban és előadást tartott „Complex care of cleft lip and palate patients in Hungary” címmel, továbbá az „Unilateral conductive HL in children: problems and benefit with BAHA settings“ témában a „Conductive hearing loss – implantable hearing devices“ kerekasztalban. Három további felkért előadás hangzott el. Gerlinger Imre professzor úr „Laser assisted myringoplasty in anterior and subtotal perforations” témában a “Tympanic membrane reconstruction – reinforcement” kerekasztalban, Dr. Benedek Pálma „The role of sleep endoscopy in the diagnosis of pediatric OSAS” címmel a “Rhinology” szekcióban, Dr. Csákányi Zsuzsanna „Middle ear gas pressure regulation: the relevance of mastoid obliteration” címmel a “Pediatric cholesteatoma surgery and ossiculoplasty” kerekasztalban szerepeltek. Dr. Sultész Mónika „The 2007-2013 trends in the prevalence of allergic rhinitis and allergy in primary schoolchildren in Budapest” címmel tartott szabad előadást. Dr. Farkas Zsolt „Assessing changes in infant cry quality after hearing aid fitting in SNHL” témakörben, valamint Dr. Karabouta Irena „Acoustic Rhinometry study: A useful tool for diagnosis and evaluation of surgical treatment in paediatric otolaryngology” cím alatt poszter keretében ismertették munkájukat. A 2018-as ESPO helyszínéről is döntés született, Stockholmban kerül megrendezésre. A következő ESPO Lisszabonban lesz 2016. június 18-21. között.
2014-ben a legnagyobb hazai szakmai rendezvény a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete 43. Kongresszusa volt, amely október 16-18. között Tapolcán került megrendezésre Gerlinger Imre professzor úr elnökletével. A kongresszus nemzetközi részvétellel zajlott, nagyszámú regisztrált résztvevővel. Gerlinger Imre professzor úr felkérésére a Gyermek fül-orr-gégészeti Szekció a kongresszus keretén belül kerekasztalt szervezett „Az otitis media catarrhalis chronica következményeinek prevenciója és terápiája. Mikor, mit, miért? címmel. Az üléselnöki posztot Prof. Dr. Katona Gábor, Dr. Ráth Gábor töltötték be, a moderátor Dr. Csákányi Zsuzsanna volt. A kerekasztalban felkért előadóként Prof. Dr. Katona Gábor “A gyermekkori szerzett cholesteatomák. Új szemlélet a műtéti megoldásban” címmel, Dr. Ráth Gábor “Retrakciós hámzsákok és atelektázia a gyermekkorban. Várakozó megfigyelés, ventilációs tubus beültetés vagy tympanoplasztika?” címmel, Prof. Dr. Gerlinger Imre “A fülkürt endoszkópos ballonkatéteres dilatációja” témakörben, Dr. Csanády Miklós tanár úr “A gyermekkori dobhártya perforációk ellátásáról” tartottak igen izgalmas, a jelenlegi nemzetközi szemléletet tükröző és a legújabb innovációkat is bemutató előadásokat.

Dr. Csákányi Zsuzsanna “Az os temporale funkcionális anatómiáját” ismertette. Az ülés végén bemutatott válogatott fülészeti esetelemzéseket is igen nagy érdeklődéssel fogadta a hallgatóság. Az élénk eszmecserébe a kongresszus neves meghívott előadója, az ankarai Levent Sennaroglu professzor is aktívan bekapcsolódott. A kongresszuson számos további izgalmas gyermek fül-orr-gégészeti témájú előadást hallhattunk a Gyerekkori nyálmirigy betegségek (Prof. Dr. Katona Gábor); Tapasztalatok a felső légutakban kialakuló papillomatosisok kezelésével (Dr. Majoros Tatjána); Az allergiás nátha előfordulási gyakoriságának változása az elmúlt 6 év alatt budapesti általános iskolások körében (Dr. Sultész Mónika); Laryngotrachealis betegségek gyermekkorban – osztályunk tapasztalatai (Dr. Tinku Dóra); Hasznos eszköz-e az akusztikus rhinometria a gyermek fül-orr-gégészeti diagnosztikában és posztoperatív ellenőrzésben? (Dr. Karabouta Irene); PSG alapfogalmak, szűrési lehetőségek (Dr. Benedek Pálma) témakörökben. Dr. Benedek Pálma, Hantó Zsolt, Dr. Bella Zsolt “Alvásdiagnosztika otthon. A poligráfia helye az alvásfüggő légzészavarok kivizsgálásában” címmel szerveztek instrukciós kurzust, amely szintén élénk érdeklődésre tartott számot. A “Nagyothalló csecsemők sírásának megváltozása hallókészülék adása után” címmel pedig Dr. Farkas Zsolt mutatott be posztert.
2014-ben számos további, szakterületünket érintő fontos esemény történt, és ez az év a korábbiakhoz hasonlóan hasznos szakmai továbbképzésekre is lehetőséget adott.
Örömteli hír, hogy a Magyar Bronchológus Egyesület 2014-ben a Kassay Dezső-emlékérmet, a gyermek bronchológia területén nyújtott munkássága elismeréseként, Dr. Lellei István főorvos úrnak adományozta. A kitüntetéshez ezúton is szeretettel gratulálunk!
2014. január 31 - február 2. között Katona Gábor professzor úr, mint az ESPO vezetőségi tagja Londonban részt vett az ESPO Dublin előkészítésére szervezett ESPO Board találkozón. 2014. februárjában Dr. Csákányi Zsuzsanna egy hónapos továbbképzésen vett részt a londoni Guy’s and St. Thomas Hospital Hearing Implant Center-ben, valamint az Evelina-, és a Great Ormond Street Hospital-ban, ahol elsősorban a középfülsebészeti gyakorlatot, a közép-, és belsőfül implantációs sebészeti módszereket és a posztoperatív pedaudiológiai gondozást, továbbá a gyermekkori légúti sztenózisok ballontágítással történő megoldási módszerét tanulmányozta. 2014. március 2-4. között Katona Gábor professzor úr a Cochlear által szervezett találkozón vett részt Londonban, ahol a cég a legújabb középfül implantációval kapcsolatos fejlesztéseit mutatta be. 2014. február 22-én Dr. Benedek Pálma „Az obstruktív alvási apnoe szindrómás betegek kivizsgálása, ellátása osztályunkon. Monitorizálási javaslat a súlyos OSAS betegek posztoperatív időszakára” címmel előadást tartott a Budapesten rendezett MSD szimpóziumon. 2014. április 24-én a Szegedi Rhinológiai Napok alkalmából pedig ”Poliszomnográfiás alapfogalmak, mit kell tudni a fül-orr-gégésznek az alvásleletből, szűrési lehetőségek”, valamint “Tonsillotomia” témákban tartott előadást.
2014. május 8-9. között Katona Gábor professzor úr (Subglottikus gégesztenózisok kezelése) és Farkas Zsolt főorvos úr (A légúti idegentestek problematikája a gyermekkorban) meghívott előadóként szerepeltek a Szerb Gyermek fül-orr-gégészeti Társaság (SAPO) Szabadkán megrendezett Kongresszusán.
2014. május 16-án Dr. Csákányi Zsuzsanna a Debreceni Egyetemen sikeresen megvédte doktori téziseit „A középfül gáznyomás egyensúlyának szabályozása” címmel. 2014. május 17-én pedig felkért előadást tartott a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) 16. Tudományos Konferenciáján Siófokon „Hallásvizsgálatok, mikor, miért, melyiket? címmel.
2014. május 22-24. között a Győrben megtartott Audiológus Vándorgyűlésen a gyermek fül-orr-gégészetet Katona Gábor professzor úr képviselte előadással. „Unilateralis vezetéses hypacusis gyermekkorban – rehabilitáció BAHA segítségével” című előadásában a BAHA viseléssel kapcsolatos kedvező tapasztalatait ismertette féloldali nagyothallás eseteiben. 2014. május 22-24. között Dr. Benedek Pálma a Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT) Ülésén, Budapesten a gyermekkori OSAS kivizsgálásával kapcsolatos protokollról tartott előadást.
2014. évben immár második alkalommal jelent meg a gyermek fül-orr-gégészet és gyermekgyógyászat egyes határterületeit érintő közleménysorozat a Gyermekorvos Továbbképzés folyóirat 2014. XIII. évf. 4. számában, ezúttal Dr. Gács Éva gyermekpulmonológus bevonásával. Szakterületünk aktualitásainak ismertetésére ez alkalommal Prof. Dr. Katona Gábor, Dr. Ráth Gábor, Dr. Majoros Tatajána, Dr. Csákányi Zsuzsanna vállalkoztak. 2014. szeptember 13-16. között az olaszországi Siennában Franco Trabalzini professzor úr elnöksége alatt került megrendezésre a 7. Otológiai és Neurotológiai Instrukciós Kurzus, ahol a résztvevők hat parallel szekcióban ismerhették meg az otológia és neuro-otológia aktualitásait. A rendezvényen szép számmal vettek részt a magyar általános fül-orr-gégész kollégák. A gyermek fül-orr-gégészeket Katona Gábor professzor úr képviselte hazánkból. 2014. szeptember 17-19. között Katona Gábor professzor úr a St. Pölteni Universitätsklinikum-on a MED-EL cég szervezésében Georg Sprinzl professzor úrnál tanulmányozta a közép-, és belsőfül implantációs sebészetét. 2014. szeptemberében került sor az első bonebridge beültetésre osztályunkon, amelyet novemberben egy második, szintén sikeres implantáció követett. 2014. október 9-11. között a Balkán Kongresszuson, Balatonfüreden a gyermek fül-orr-gégészek közül Dr. Katona Gábor professzor úr és Dr. Csákányi Zsuzsanna vettek részt. A rendezvényen a MED-EL cég bemutatta legújabb és legfejlettebb Cochleáris implantációs rendszerét a Synchrony-t.
Öröm, hogy 2014-ben tovább nőtt a gyermek fül-orr-gégészek száma. Novemberben Dr. Vincellér Ildikó Kaposvárról tett sikeres gyermek fül-orr-gégészeti szakvizsgát, amelyhez ezúton is gratulálunk. 2014. november 4-7. között Katona Gábor és Gerlinger Imre professzor urak részt vettek az Erwin Offeciers, Thomas Somers professzorok főszervezésében megtartott “2nd Bony obliteration tympanoplasty, BOT” kurzuson Antwerpenben. 2014. november 6-8. között Dr. Sultész Monika “Minden orrfolyás allergia? - allergiás és nem allergiás rhinitis, sinusitis” címmel előadást tartott a Hitek és Tévhitek a Gyermekgyógyászatban XV. Továbbképző tanfolyamon, Zalakaroson. 2014. november 6-8. között a MGYT és a MTT Gyermektüdőgyógyász Szekciójának 50. Tudományos Ülésén a gyermek fül-orr-gégészeket Dr. Benedek Pálma képviselte előadással “Obstruktív alvási apnoe szindrómás betegek kivizsgálása, ellátása osztályunkon. Monitorozási javaslat a súlyos OSAS betegek posztoperatív időszakára” címmel. 2014. november 12-én második alkalommal került megrendezésre a “Szemléletváltás az OM kezelésében” című továbbképző tanfolyam a Heim Pál Gyermekkórházban, Katona Gábor professzor úr és Dr. Csákányi Zsuzsanna szervezésében. A cél az aktuális nemzetközi javaslatok közvetítése az akut gyermekkori otitis mediák ellátásában, valamint az otoszkópos ismeretek elsajátításának elősegítése, elsősorban az alapellátásban tevékenykedő gyermekgyógyász kollegák számára, amely a két szakma közötti hatékonyabb együttműködést szolgálja.
2014. november 27-én az ESPO Board ismét találkozót tartott, ezúttal Budapesten. Az aktuális téma a soron következő, Lisszaboni ESPO Meeting előkészületeinek megbeszélése volt. 2014. december 16-án Dr. Benedek Pálma megvédte téziseit “Az obstruktív alvási apnoe szindróma gyermekkori vonatkozásai” címmel, amelyhez szeretettel gratulálunk.
2014. őszén elindult a következő évi Gyermek fül-orr-gégészeti Kongresszus szervezése is. A hagyományosan kétévente megtartott rendezvényt ezúttal a mosonmagyaróvári Karolina Kórházból, Dr. Horváth Éva főorvos asszony szervezi. A helyszín 2015-ben a nagy múltú gyógyfürdő paradicsom, Hajdúszoboszló, és a korábban már jól bevált Hunguest Hotel Béke, ahol május 7-9. között Dr. Horváth Éva főorvos asszony kemény munkája és izgalmas témaválasztásai alapozzák meg szellemi töltekezésünket, ebben a kellemes kikapcsolódásra egyaránt lehetőséget kínáló szép környezetben. A vándorgyűlésre minden kedves kollégát szeretettel várunk!


Dr. Csákányi Zsuzsanna elnök                                                                     Dr. Ráth Gábor  titkár
 

Cikk értékelése Eddig 2 felhasználó értékelte a cikket.

Hozzászólások

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

  AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 tevaVictofon

 
Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000
 
Tagdíj: 6000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!
 
 
A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja
céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk
itt érhetők el!
 
ujsag 66. évfolyam, 2. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!

 Megjelent
Hirschberg Jenő,
Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina
szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.

 
További információk